Aydoğdu, Murat 1970-

Türk borçlar hukuku : özel borç ilişkileri (sözleşmeler hukuku) / Özel borç ilişkileri Sözleşmeler hukuku Doç. Dr. Murat Aydoğdu ; Yrd. Doç. Dr. Nalan Kahveci. - Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 3. bası Ocak 2017 - xliv, 884 pages; 24 cm. - Hukuk Yayınları Dizisi ; 1501 .

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gözönüne alınarak şema ve tablolarla açıklamalı ders kitabı.

Includes bibliographical references.

9786053000907


Sözleşmeler--Türkiye
Borçlar (Hukuk)--Türkiye

KKX810

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .