Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) şerhi / Commentary on the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). editörler Ingeborg Schwenzer ve Pınar Çağlayan Aksoy. - 1. bası : Mart 2015 - 1 volume (various pages) ; 24 cm. - On İki Levha Yayıncılık ; 486 .

Bibliography : pages 1572-1685

9786051522203 6051522204


United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980 April 11)


İhracat satış sözleşmeleri

K1028.3198.A3 / K6619 2015

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .