Kayıhan, Şaban

6728 Sayılı Kanun ile değişmiş Türk Ticaret Kanunu ve Çek Kanununa göre kıymetli evrak hukuku / Kııymetli evrak hukuku Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Yrd. Doç Dr. Mustafa Yasan. - Güncellenmiş 4. baskı Şubat 2017 (Ankara) - 160 pages ; 20 cm - Seçkin. Hukuk ; 1152 .

Örnek cevaplı test soruları ile

Includes bibliographical references (pages : [157]- 158) and index.

Kıymetli Evrak Kavramı -- Kıymetli Evrakın Özellikleri -- Kıymetli Evrakın Türleri -- Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali -- Kambiyo Senetleri -- Emtia Senetleri.

9789750241819


Kambiyo senetleri
Kıymetli evrak--Türkiye

KKX937
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.