Siyasi partiler ve seçim kanunları önerisi. - 120s; 27cm. - TOBB ; BÖM ; 357 58 .


Siyasal partiler--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Political parties--Law and legislation--Turkey
Seçim hukuku--Türkiye
Election law--Turkey

KKX2506 / .S59 2000
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.