Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde Türkiye'de yönetimin yeniden yapılanması. - 159 s; 27cm. - TOBB ; 358 .

9755124554


Kamu yönetimi--Türkiye
Public administration--Turkey

JF1358.T87 / A97 2000

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .