Bölgesel gelişim raporu : Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya, Burdur, Isparta), Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV). - 2 cilt: Çizim, grafik; 28 cm.

Cilt I: Tarım, hayvancılık, hizmet sektörü,Cilt II: İmalat sanayii, enerji, madencilik.


Economic development--Mediterranean Region
Ekonomik kalkınma--Akdeniz Bölgesi


Akdeniz Bölgesi--Ekonomik durum
Mediterranean Region--Economic conditions

HC493.A33 / B65 2003

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .