TOBB Vergi uzlaşma taslağı / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. - 124 s.; tablo ; 27cm. - TOBB Genel Yayın No ; BÖM ; 252 13 .

9755121366


Taxation--Law and legislation--Turkey
Vergilendirme--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Vergi yönetimi ve usulü--Türkiye
Tax administration and procedure--Turkey


Turkey--Economic conditions--1960-
Türkiye--Ekonomik durum

HJ2906.5 / .T87 1992

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .