İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun hükmünde kararname ve yönetmelik / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. - 51 s; 20 cm. - TOBB Genel Yayın No ; TDB ; 103 16 .

9755120076


Employee rights--Turkey
İşçi hakları--Türkiye
Collective labor agreements--Turkey
Toplu iş sözleşmeleri--Türkiye
Labor contract--Turkey
İş sözleşmesi--Türkiye

KKX1287 / .T87 1989

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .