Okyar, Osman

Ulusal iktisat politikasının sermaye piyasası üzerindeki etisi / Osman Okyar. - 38 s.: tabl.; 24 cm.

Sermaye piyasaları hakkında CENTO sempozyumu (Tahran, Mayıs 1965) için hazırlanan etüd.


Capital market--Turkey
Sermaye piyasası--Türkiye


Türkiye--Ekonomi politikası

H

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .