Kuripešic, Benedikt, fl. 1530.

1530 yılında, Bosna, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden İstanbul'a giden Joseph von Lamberg ile Niclas Jurischitz' in Elçilik Günlüğü / Yolculuk günlüğü 1530. Yolculuk günlüğü. Binbeşyüz otuz yılında,Bosna, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden İstanbul'a giden Joseph von Lamberg ile Niclas Jurischitz' in Elçilik Günlüğü. Benedict Curipeschitz ; Aynı Dönemdeki bir yazmadan yayımlayan Lamberg-Schwarzenberg Kontesi Eleonore; 1910' da Inssbruck'ta Wagner Üniversite kitabevi tarafından basılan nüshadan çeviren Özdemir Nutku. - 2. baskı - viii, 56 pages ; 24 cm - Türk Tarih Kurumu yayınları. II. dizi ; sa. 25. . - Türk Tarih Kurumu yayınları. II. dizi ; sa. 25. .

Title on p. [4] of cover: Yolculuk günlüğü 1530. Translated from in 1910, in Inssbruck, by Published Wagner University,

Includes bibliographical references.

9751602033


Balkan Peninsula--Description and travel--Early works to 1800
Balkan Yarımadası--Gezi ve tanıtım--1800'den önceki çalışmalar

DR12
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.