75 yılda kadınlar ve erkekler / ed. Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu. - 375 s. : ill. , tables ; 24 cm. - Tarih Vakfı Yurt Yayınları Bilanço '98 Yayın Dizisi .

Includes bibliographies and index.

975730641x


Kadınlar--Sosyal durum--Türkiye
Women--Social conditions--Turkey

HQ1991.93 / .Y48 1998

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .