Soydan, Billur Yaltı

Avrupa Birliğinde dolaysız vergiler / Billur Yaltı Soydan. - xii, 140 p.; 20 cm. - Beta Basım Yayım Yayın; No. 1287. Hukuk Dizisi; 536 .

Bibliography: p. 123-129.

9752951716


Vergi Teşvikleri--Yasalar, yönetmelikler, vb.--Avrupa Birliği Ülkeleri
Mali politika--Avrupa Birliği Ülkeleri--Avrupa Birliği Ülkeleri

HJ2331.E86 / S69 2002

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .