Yanık, Memik

Bilgisayar kursları: Dos, Windows 98, Word 97, Excel 97 / Memik Yanık. - 2. bs. - 748 p. : tables , ill. ; 24 cm. - Beta Basım Yayım Yayın; no. 796 Bilgisayar Dizisi; 152 .

Includes index.

9754866933


İşletme--Bilgisayar programları
İşletim Sistemleri (Bilgisayarlar)
Elektronik kutu çizimler

HF5548.4.M523 / Y36 1999
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.