Yanık, Memik

Clipper 5.2 veri tabanı programlama dili / Memik Yanık. - xii, 572 p. ; 24 cm. - Beta Basım Yayım Yayın; no. 425. Bilgisayar Dizisi; 56 .

9754863229


Derleyiciler (Bilgisayar programları)

QA76.73.C65 / Y46 1998
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.