Özel, Galip

dBase programlama / Galip Özel. - 2. bs. - 655 p. ; 24 cm. - Beta Basım Yayım Yayın; no. 367. Bilgisayar Dizisi; 42 .

9754862699


dBase (Bilgisayar kütüğü)
Veri tabanı yönetimi

QA76.9.D3 / Ö94 1993

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .