Gümrük birliği sürecinde Türk Otomotiv Sanayii'nin ve otomotiv yan sanayiinin rekabet gücü / haz. Osman Z. Orhan. - 128 p. ; 23 cm. - İstanbul Ticaret Odası Yayınları; 1997-54 .


Otomobil Endüstrisi ve Ticareti--Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri
Otomobil endüstrisi ve ticareti--Türkiye

HD9710.3.T92 / G86 [t.y.]

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .