Gülmez, Mesut

İnsan hakları ve demokrasi eğitimi: uluslararası belgeler ve Türkiye / Mesut Gülmez. - 232 s. ; 20 cm. - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları; 256. İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi Yayın No; 8 .

Bibliyografya s.([223]-232)

9757669369


Human rights--Education and teaching
Democracy--Education and teaching
Demokrasi--Çalışma ve öğretim
İnsan hakları--Çalışma ve öğretim

JC571 / .G85 1994

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .