Seymen, Aytemiz

İşletmelerde yeniden yapılanma ( reengineering) / Aytemiz Seymen. - 280 p. ; 24 cm. - Beta Basım Yayım Yayın; no 957. İşletme Ekonomi Dizisi; 106 .

Bibliography: p. 273-280.

9754868587


Şirketlerde yeniden yapılanma

HD58.87 / .S49 2000

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .