Ocak, Ahmet Yaşar, 1945-

Kültür tarihi kaynağı olarak menakıbnameler: metodolojik bir yaklaşım / Ahmet Yaşar Ocak. - 2. bs. - xviii, 130 p. : tables ; 24 cm. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları; VII. Dizi Sayı; 140 .

Bibliography: p. 117-124.

9751604842


Sufism--Turkey
Selçuklular--Din
Tasavvuf--Türkiye
Efsaneler, İslami--Tarih ve eleştiri
Tasavvuf edebiyatı--Türkiye--Türkiye

BP188.8.T9 / O33 1997

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .