Karabekir, Kazım, 1882-1948

Erzincan ve Erzurum'un Kurtuluşu Sarıkamış, Kars ve ötesi Kazım Karabekir. - 526 sayfa : resim ; 20 cm. - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Araştırma Geliştirme ve Yard.Vakfı yayınları 1 .

9755120726


World War, 1914-1918--Campaigns--Turkey
Armenians--History--Turkey, Eastern--20th century
Dünya Savaşı, 1914-1918--Seferler--Türkiye
Ermeniler--Tarih--Türkiye, Doğu--20. yüzyıl
Dünya Savaşı, 1914-1918--Kişisel anlatılar, Türkçe--Kişisel anlatılar, Türkçe
World War, 1914-1918--Personal narratives, Turkish.--Personal narratives, Turkish


Erzincan İli (Türkiye)--Tarih
Erzurum İli (Türkiye)--Tarih
Kars (Türkiye)--Tarih
Turkey, Eastern--History

D567.A2 / K37 1990
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.