Avrasya dosyası : Karadeniz'in yeni jeopolitiği / ASAM. - Ankara : ASAM, 2007. - 309 p. 24 cm.

97813025678


Geopolitics--Black Sea Region
Jeopolitik--Karadeniz Bölgesi


Türkiye--Dış ilişkiler--Büyük Britanya
Turkey--Foreign relations--Great Britain

JN98
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.