Üyümez, Mustafa Erkan

Yüksek mahkemelerin kararları ışığında : vergilemede eşitlik ilkesi / Mustafa Erkan Üyümez. - vi, 234 s. ; 24 cm. - Anadolu Üniversitesi yayınları ; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yayınları ; 2025 214 .

Kaynakça var.

9789750607103


Taxation--Law and legislation--Turkey
Taxation--Turkey--Turkey
Eşitlik--Türkiye
Vergileme--Türkiye
Vergileme--Yasal düzenlemeler--Türkiye
Vergi hukuku--Türkiye
Vergi--Hukuku

KKX3558 / .U98 2010

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .