Demircioğlu, Huriye Reyhan

Güven esası uyarınca sözleşme görüşmelerindeki kusurlu davranıştan doğan sorumluluk (Culpa in contrahendo sorumluluğu) / Huriye Reyhan Demircioğlu. - 294 p. 24 cm.

Includes bibliographical references.

9789754644968


Damages--Turkey
Sorumluluk (Hukuk)--Türkiye
Liability (Law)--Turkey

KKX839 / .D46 2009

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .