Ülken, Hilmi Ziya 1901-1974

Millet ve tarih şuuru : Hilmi Ziya Ülken seçme eserleri - II / Hilmi Ziya Ülken. - Gözd. gçrl. 1. bsk. - 354 s. 24 cm. - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ; genel yayın:1388 .

Dizin vardır.

9789944882675


Millyetçilik--Türkiye
Nationalism--Turkey

JC311 / .Ü45 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .