Aşık Çelebi, 1520-1572

Meşa'irü'ş-şu'ara : inceleme-metin / Aşık Çelebi ; haz. Filiz.Kılıç. - 3 v.; 24 cm. - İstanbul Araştırmaları Enstitüsü yayınları ; Klasik yapıtlar dizisi ; 10 2 .

9789759123734


Poets, Turkish--Biography
Turkish literature--History and criticism--Congresses
Şairler, Türk--Biyografi--Biyografi
Turkish poetry--History and criticism

PL218

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .