Çobanoğlu, Özkul

Aşık tarzı edebiyat geleneği ve İstanbul / Ökul Çobanoğlu. - 2. bs. - 235 s. ; 24 cm. - 3F yayınevi ; 34 .

Kaynakça ve indeks var.

9786050000023


Ozanlar--Türkiye
Minstrels--Turkey
Popüler kültür
Public
Troubadours
Halk türküleri
Popular culture--Turkey
Folk poetry, Turkish--History and criticism
Halk şiiri, Türk--Tarih ve eleştiri

PL220 / .C63 2007

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .