Devlet yönetim bilimi, kamu yönetimi, bürokrasi, yerel yönetimler : Prof. Dr. Kurthan Fişek için yönetim üzerine / yay. haz. : İpek Özkal Sayan. - viii, 382 s. ; 24 cm. - Ankara Üniversitesi Yayınları ; 266. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ; 600. Kamu Yönetimi ve Uygulama Merkezi 7. .

Includes bibliographical references.

9789754828832


Bürokrasi
Bureaucracy
Kamu yönetimi--Türkiye
Public administration--Turkey
Mahalli idareler--Türkiye
Local government--Turkey

JF1358.T87D4972010
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.