Devlet yönetim bilimi, kamu yönetimi, bürokrasi, yerel yönetimler : Prof. Dr. Kurthan Fişek için yönetim üzerine / yay. haz. : İpek Özkal Sayan. - viii, 382 s. ; 24 cm. - Ankara Üniversitesi Yayınları ; 266. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ; 600. Kamu Yönetimi ve Uygulama Merkezi 7. .

Includes bibliographical references.

9789754828832


Local government--Turkey
Bürokrasi
Bureaucracy
Yerel yönetim--Türkiye
Kamu yönetimi--Türkiye
Public administration--Turkey

JF1358.T87D4972010

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .