Aydoğdu, Murat

Çağdaş hukuki gelişmeler ışığında evlat edinme : 5399 sayili kanun ile değişik 4721 sayılı Türk medeni kanunu hükümleri gözetilerek ve emsal yargıtay kararları ile açıklamalı / Murat Aydoğdu. - Gözden geçirilmiş 2. baskı. - xxv, 811 p. ; 23 cm.

Includes bibliographical references.

1. Evlat Edinme Hakkında Genel Bilgiler. -- 2. Evlat Edinmenin Esasa İlişkin Koşulları. -- 3. Evlat Edinmenin Şekle İlişkin Koşulları ve Evlat Edinme Süreci. -- 4. Evlat Edinmenin Sonuçları. -- 5. Evlat Edinmenin Kendiliğinden Sona Ermesi, Yokluğu ve Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması.

9786055633349


Evlat edinme--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Adoption--Law and legislation--Turkey

KKX609 / .A936 2010

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .