Selimoğlu, Yaşar Selim

İstısnâ (eser) sözleşmesi / Yaşar Engin Selimoğlu. - xx, 580 p. ; 23 cm.

Includes bibliographic references and index.

1. İstısnâ (eser) sözleşmesinin tanımı ve kavramlar. -- 2. İstısnâ (eser) sözleşmesinin kurulması. -- 3. İstısnâ (eser) sözleşmesinde tarafların borçları ve ifa. -- 4. İstısnâ (eser) sözleşmesinde direnim (temerrüt). -- 5. İstısnâ (eser) sözleşmesinde üçüncü kişilerin hakları. -- 6.İstısnâ (eser) sözleşmesinde iş kazaları ve sorumluluk. -- 7. İstısnâ (eser) sözleşmesinin sona erme halleri. -- 8. İstısnâ (eser) sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda yargı yolu, görev ve yetki. -- 9. Sözleşme örnekleri ve yapım işleri genel şartnamesi.

9786054378432


Contracts--Turkey
Sözleşmeler--Türkiye

KKX858 / .S45 2010
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.