Helvacı, Serap

Gerçek kişiler / Serap Helvacı. - 3. bası. - 207 p. ; 23 cm. - Hukuk kitapları dizisi ; 131. .

Includes bibliographical references.

I. Kişiler hukuku giriş: 1. Kişi kavramı. -- 2. Kişilik kavramı. -- 3. Kişiler hukukunun temel ilkeleri. -- II. Gerçek kişiler: 1. Kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi. -- 2. Hak ehliyeti. -- 3. Fiil ehliyeti. -- 4. Hısımlık ve yerleşim yeri. -- 5. Kişilik hakkı ve kişiliğin korunması. -- 6. Ad ve adın korunması. -- 7. Kişisel durum sicili.

9789944941990


Persons (Law)--Turkey
Kişiler (Hukuk)--Türkiye

KKX511 / .H45 2010

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .