Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet / - 2. baskı. - 235 s.: 25 cm.

9789751949400


Aile içi şiddet--Türkiye
Family violence--Turkey
Kadın hakları--Türkiye
Women's rights--Turkey

HV6626.23.T9 / T874 2010

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .