Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede sağlık hizmetleri Şevkat Bahar Özvarış ve bşk. - 83 p.: ill. 20x14 cm.

Includes bibliographical references


Victims of family violence--Turkey
Aile içi şiddet mağdurları--Türkiye
Aile içi şiddet--Türkiye
Family violence--Turkey
Kadına yönelik şiddet--Türkiye
Wife abuse--Turkey

HV6626 / K35 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .