Kılıçoğlu, Ahmet Mithat

Kadın çocuk hakları açısından yeni Türk Medeni Kanunu / Ahmet Kılıçoğlu. - 152 p.; 16 cm.

Bibliyografya: p. 151.

9751935210


Çocuk hakları--Türkiye
Kadın hakları--Türkiye
Civil law--Dictionaries--Turkey--Dictionaries
Children's rights--Turkey
Medeni hukuk--Sözlükler--Türkiye--Sözlükler
Women's rights--Turkey

KKX500 / .K48 2003

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .