Turkish arts / ed.Mehmet Özel. - 400 p.: ill.; 34 cm.

Includes bibliographical references.

9751723043


Sanat--Tarih--Türkiye
Art--History--Turkey
Sanat, Türk
Arts, Turkish

N7161 / .T87
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.