Akın, Ayşe

Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede sağlık hizmetleri / Ayşe Akın. - 141 p.: ill.;+ CD,; 28 cm

Includes bibliographical references.


Victims of family violence--Turkey
Aile içi şiddet mağdurları--Türkiye
Aile içi şiddet--Türkiye
Family violence--Turkey

HV6626.23.T9 / K33 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .