Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması: özet rapor / Henrica Jansen. - 2. baskı. - vii, 28 s. : 30 cm


Victims of family violence--Turkey
Aile içi şiddet mağdurları--Türkiye
Family violence--Turkey
Aile içi şiddet
Violence against women

HV6626.23.T9 / T87 2010

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .