Dursun, Çiler

Kadın odaklı sivil toplum kuruluşları ve medya : olanaklar,sorunlar ve çözümler / Çiler Dursun, Sema Becerikli. - 150 p.; 30 cm. + 1 CD-ROM

Ekler kitap sonundadır.

Includes bibliographical references :129-135p.

9789751944399


Mass media and women
Non-governmental organizations--Turkey
Sivil Toplum Örgütleri--Türkiye
Kadınlar--Sosyal durum--Türkiye
Women--Social conditions--Turkey

HQ1726.7 / .D87 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .