Şen, Ersan

Uluslararası ceza mahkemesi / Ersan Şen. - 206 p.; 23 cm. - Hukuk kitapları dizisi 932 .

Index.

1.Uluslararası ceza mahkemesinin tarihsel gelişimi -- 2. Uluslararası ceza hukukuna giriş -- 3. Uluslararası ceza mahkemesi -- 4. Uluslararası ceza mahkemesi Roma statüsü: I. mahkemelerin kuruluşu -- II. yargı yetkisi, kabul edilebilirlik ve uygulanacak hukuk -- III. Ceza hukukunun temel ilkeleri -- IV. mahkemenin oluşumu ve idaresi -- V. soruşturma ve kovuşturma -- VI. yargılama -- VII. cezalar -- VIII. temyiz ve karar düzeltme -- IX. uluslararası işbirliği ve adli yardım -- X. infaz -- XI. taraf devletler kurulu -- XII. mali konular -- XIII. Son hükümler

9750209208


International criminal courts
Uluslararası ceza mahkemeleri

KZ6304 / .S46 2009

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .