Yenice, A. Özge, 1982-

Teminat sözleşmelerinde rücu ilişkileri : kefalet sözleşmesinde rücu, garanti sözleşmesinde rücu, ipotekte rücu / A. Özge Yenice. - xix,155 p.; 23 cm. - On İki Levha Yayıncılık ; 32 .

Includes bibliographical references (s.147-155)

9786055865245


Suretyship and guaranty--Law and legislation--Turkey
Kefalet ve garanti--Türkiye

KKX955.7 / .Y46 2009

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .