Candan, Turgut, 1947-

Açıklamalı idari yargılama usulü kanunu / Turgut Candan. - 4. bsk. - Hukuk Yayınları Dizisi ; 745. .

9786055473761


İdari yargılama--Türkiye
Administrative courts--Turkey
İdari mahkemeler--Türkiye

KKX2764

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .