İnceoğlu, Sibel

Yargı bağımsızlığı ve yargıya güven ekseninde yargıcın davranış ilkeleri / Sibel İnceoğlu. - 374 p.; 24 cm. - Beta ; Hukuk ; 2072 970 .

Includes bibliographical references

9789752959699


Judicial discretion--History--Turkey
Takdir hakkı--Tarih--Türkiye
Judicial independence--Turkey
Yargı bağımsızlığı--Türkiye

KKX1612 / .I53 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .