Türk Medeni Kanunu, Tatbikat Kanunu, Borçlar Kanunu : içtihadı birleştirme kararları ile birlikte / [haz.] Bilge Öztan. - xiv, 775 p. : 13 cm. - Turhan kitabevi hukuk yayınları, kanunlarımız 4 .

Includes index.

9757425834


Civil law--History--Turkey--Sources
Medeni hukuk--Tarih--Türkiye--Kaynaklar

KKX494 / .T87 2000
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.