Ural, Selçuk

Kars tarihi : geçmişten Cumhuriyet'e / Selçuk, Ural [et al]. - xvi, 796 p.; ill.; 24 cm

Includes bibliographical references (p.701-756)

I. Eskiçağda Kars -- A.Prehistorik (tarih öncesi) çağlar -- B.Hititler ve Doğu Anadolu Bölgesi ile ilişkileri -- C.Urartu Devleti dönemi -- D.Med ve Pers dönemi -- E.Araştırılan merkezler -- II.Ortaçağda Kars ve çevresi --A.Kars ve çevresinde Selçuklu-Bizans-Gürcü mücadelesi -- B.Büyük Selçuklu sonrası Kars ve çevresinde hakimiyet mücadelesi -- C.Anadolu Selçuklu-Harzemşah-Moğol ilişkileri -- III.Yeni ve Yakınçağ'da Kars'ın siyasi,sosyal ve iktisadi tarihi -- B.Kars'ın sosyal yapısı -- C.Kars'ın ekonomik yapısı -- D.Seyyahların gözüyle Kars -- E.Tanzimatın Kars'a yansıması -- F.Fetihten işgale Kars mülki yöneticileri -- G.Salnamelerde Kars'ın mülki teşkilatı -- H.Salnamelerin diliyle Kars -- IV.Birinci Dünya Savaşı'ndan Cumhuriyet'e Kars -- A.Birinci Dünya Savaşı yılları -- B.Mütareke dönemi -- C.Milli Mücadele yılları

9786056241307


Kars (Turkey)--History
Kars (Türkiye)--Tarih

DS51.K377 / U73 2011

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .