19. yüzyıldan 20. yüzyıla modern siyasal ideolojiler / derleyen H. Birsen Örs. - xvi, 564 p.: ill.; 23 cm. - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; Siyaset Bilimi dizisi; 188. 22. .

Includes bibliographical references and index.

9786053990093


Communism--Turkey
Faşizm
Milliyetçilik
Liberalizm
Sosyalizm
Komünizm
Anarşizm
ideoloji--siyasi yönü
Tüzel devlet
Socialism--Europe, Eastern
Nationalism--Turkey
Liberalism--Turkey
Fascism--Europe
Feminism--United States
Anarchism--Turkey
Corporate state
Ideology--Political aspect
İdeoloji--Tarihçe--20. yüzyıl
İdeoloji--Tarihçe--19. yüzyıl
Ideology--History--19 th century
Ideology--History--20 th century
Feminizm
Conservatism
Muhafazakarlık

B823.3 / .O53 2007
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.