Üretim ve harcama yöntemi ile gayri safi yurtiçi hasıla tahminleri : kavram, yöntem ve kaynaklar / Türkiye İstatisik Kurumu. - vii, 84 p. ; ill.; 27 cm. - Türkiye İstatistik Kurumu yayınları; 3661. .

I.Ulusal Hesaplar Sistemine Genel Bakış -- II.Üretim Yöntemi -- III.Harcama yöntemi -- IV.1998 Bazlı GSYH Güncelleme Çalışmaları.
Gross national product--Turkey
Gayrisafi milli hasıla--Türkiye
Milli gelir--Türkiye
National income--Turkey


Turkey--Economic policy
Türkiye--Ekonomik durum--Osmanlı İmparatorluğu--16. yüzyıl
Türkiye--Ekonomi politikası
Turkey--Economic conditions

HC495.I5 / T87 2012

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .