Ercan, İbrahim

Vergi mükelleflerinin ödev hakları / İbrahim Ercan, Ali Gül. - 192 p.; 23 cm


Taxation--Law and legislation--Turkey
Vergi yönetimi ve usulü--Türkiye
Tax administration and procedure--Turkey
Vergilendirme--Hukuk ve mevzuat--Türkiye

KKX3544 / .E73

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .