1. Yerel ekonomiler kongresi, 1-2 Ekim 2005 Karaman : bildiriler kitabı / haz. Fehmi Karasioğlu...[et.al.]. - x, 508 p. : tabl.; 29 cm

Includes bibliographical references.


Regional development
Bölgesel kalkınma
Ekonomik kalkınma--Türkiye--Kongreler
Economic development--Turkey--Congresses
Regional economics
Bölgesel ekonomi--Türkiye--Kongreler


Turkey--Economic policy--Congresses
Türkiye--Ekonomi politikası--Kongreler

HC492 / .Y475 2005
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.