Sahadan yeni anayasaya : Algı, beklenti ve talepler / proje direktörü: Osman Can ; Araştırma raporu: Ahmet Kızılkaya ; araştırma koordinatörleri Emir Osmanoğlu, Sadullah Özcan. - 351 p. : tbl. + 15 cm 1 CD-ROM - Memur-Sen ; 13 .

9786054397211


Anayasa değişikliği--Kamuoyu--Türkiye
Constitutional amendments--Public opinion--Turkey
Anayasa hukuku--Türkiye
Constitutional law--Turkey


Türkiye --Siyaset ve yönetim --21. yüzyıl
Turkey--Politics and government--21st century
Turkey--Politics and government--20th century
Türkiye--Siyaset ve yönetim--20. yüzyıl

KKX2070 / S24 2011

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .