Göksel, Türkmen

Mevcut seçim sisteminin iyileştirilmesine yönelik sayısal analizler ve politika önerileri / Türkmen Göksel, Yetkin Çınar. - xv,156 p. : tables ; 24 cm. - TEPAV Yayınları ; 58 .

Includes Bibliographical Referances

I.Giriş - II.Seçim Sistemleri - III.Oransal Temsil Sistemi - IV.Seçim Sistemini Değerlendirmekte Kullanılan Nesnel Ölçütler ve 2011 Öncesinde Türkiye Seçimleri - V.Seçim Barajının Düşürülmesi - VI.Seçim Çevresi Büyüklüğü ve Adalete Yansıması - VII.Seçim Sisteminin Nesnel Ölçütlerine Göre 2011 Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi - VIII.Sonuç Politika Önerileri: Özet

9789944927499


Seçimler--Türkiye
Seçim sistemi--Türkiye
Elections--Turkey

JQ1809.A5 / G616 2011

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .