Küresel Bakış : Çeviri Hukuk Dergisi / Türkiye Adalet Akademisi. - Ankara: Türkiye Adalet Akademisi, 2011- - c.; 24cm. - Sayı 1 (Nisan 2011) -

Türkiye Adalet Akademisi web sayfası üzerinden elektronik erişim vardır.

2146-1376


Hukuk--Türkiye--Süreli yayınlar
Law--Turkey--Periodicals

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .